THESSALY

FILIPPOY HRISTOS & SIA O.E
Tel. 0428 - 92333
28 Oktovriou 53, AGRIA VOLOY

KAVA KOSTAS
Tel. 041-287-951
Ir. Polytehniou 167, LARISA

OINODION
Tel. 041-553-073
23 Oktovriou 53, LARISA

OINOI - POTA EPE
Tel. 0421 - 35770
Iasonos 1, 38333, VOLOS

PSIOTAS ATHANASIOS
Tel. 0421 - 24040
Alexandras 119, 38221, VOLOS